Donation til hospice

Hospice Sjælland modtager meget gerne donationer og støtte, som bruges til ønsker og behov til stor glæde og gavn for husets patienter.

>> Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Hospice Sjælland.

Beløb kan indsættes på konto i Nordea i Roskilde
Reg. Nr. 2232 kontonr. 6271329707