Organisationen på hospice

 

Ledelsen på Hospice Sjælland


Hospicechef
Karin Højgård Jeppesen - kjepp@hosj.dk - tlf. 46 76 29 35

Virksomhedsansvarlig overlæge
Birte Saxtoft Hedal - bshe@hosj.dk - tlf. 46 76 29 44

Overlæge 
Torben Ishøy - toi@hosj.dk - tlf. 46 76 29 44

 

Organisationsplan for Hospice Sjælland 

 

Organisation på Hospice Sjælland