Hospice Sjælland søger sygeplejerske pr. 1. maj 2020

Har du lyst til at arbejde med helhedsorienteret og kompleks sygepleje? Vil du være med til at gøre en forskel for alvorligt syge og døende patienter og deres pårørende på Hospice Sjælland?

Så er det lige dig, vi mangler:

  • Du er sygeplejerske med min. 3 års klinisk erfaring – gerne erfaring indenfor det onkologiske eller palliative speciale
  • Du er sygeplejefagligt velfunderet, kreativ og imødekommende
  • Du kan planlægge, udøve og udvikle kvalificeret sygepleje til mennesker med livstruende sygdom, og har fokus på dokumentationen heraf – gerne erfaring med Sundhedsplatformen, men ikke et krav
  • Du holder af den komplekse sygepleje, og deltager aktivt i den faglige udvikling
  • Du er modig og ærlig i kontakten med patienten og pårørende
  • Du har gode kommunikative evner – både mundtligt og skriftligt - og kan balancere mellem ord og tavshed
  • Du kan rumme og respektere den enkelte patient og dennes pårørende, og således yde pleje og omsorg ud fra deres behov, ønsker og tanker om kvalitet ved livets afslutning
  • Du er god til at reflektere over egen praksis, og du ønsker at bidrage til et fagligt og godt arbejdsmiljø med fokus på egen og andres trivsel
  • Du ønsker at udvikle og udfordre egne kompetencer, som en naturlig del af dit sygeplejefaglige virke
  • Du besidder en evne til selvstændighed samtidig med, at du kan indgå i et tæt tværfagligt team med respekt for de forskellige faggruppers viden og erfaring med henblik på at koordinere den palliative indsats til gavn for den enkelte patient og de pårørende 

Sammen er vi stærkest
I hverdagen vil du nyde godt af tværfagligt samarbejde med læger, fysioterapeut, harpenist, præst, sekretær, frivilligkoordinator, pedel, køkken- og service personale samt en stor gruppe frivillige.

På Hospice Sjælland bliver du en del af en arbejdsplads, hvor respekt for hinanden, hinandens kompetencer og humor er grundlaget for omgangsformen. Vi gør meget for at sikre det gode arbejdsmiljø, vi respekterer hinandens faglighed, kompetencer og forskellighed. Du får engagerede og dedikerede kolleger – alle med forskellig ancinitet og kompetenceprofil. Derudover får du tilbud om gruppesupervision.

Vi tilbyder mentorordning og tilpasser vores introduktion efter dine kompetencer og behov. Du bliver en del af et hus, hvor du får god mulighed for at udvikle og udføre palliativ omsorg og sygepleje af høj kvalitet.

Du har indflydelse på egen arbejdsplan i form af elektronisk ønskeplan. Stillingen er på 32 timer blandende vagter med weekend vagt hver 3. weekend, hvoraf én af dagene er 12 timer enten 7-19 eller 11-23.

Om Hospice Sjælland
Hospice Sjælland er en selvejende institution, som har driftsaftale med Region Sjælland. Vi har plads til 16 indlagte patienter.

Hospice Sjællands vision er at være i front inden for den palliative udvikling i Danmark.

Vi deltager aktivt med vores viden og faglighed nationalt. Vi sikrer dermed, at Hospice Sjællands tilbud er i tråd med den nyeste viden og evidens til gavn for patienter, pårørende og medarbejdere.

Vores mission er at Hospice Sjælland er et højt specialiseret palliativt tilbud, som yder lindring for patienter med kort livsperspektiv og deres pårørende.

Vi har fokus på det, der gør livet værd at leve, og det er patienternes egne oplevelser og ønsker, der er udgangspunkt for den palliative pleje og behandling, vi tilbyder. Vi ser patienter og pårørende, som et hele, og vores opgave er at tilbyde trygge rammer til sygdomsramte familier i den sidste tid.

Hvis du vil høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Christina Fruergaard på tlf. 46 76 29 31.

Ansøgning og CV stiles til afdelingssygeplejerske Christina Fruergaard på mail: info@hosj.dk

ANSØGNINGSFRIST FORLÆNGET TIL MANDAG DEN 20. APRIL 2020 KL. 08.00.        

Samtaler forventes afviklet onsdag den 22. april 2020.   

Vi glæder os til at høre fra dig!