Information til patienter og pårørende på Hospice Sjælland

 • Der er mulighed for at komme på besøg på Hospice Sjælland med gyldigt
  coronapas. Vi henstiller til, at alle besøgende lader sig teste hyppigt ifht. at passe
  på vores sårbare patienter og personale.
 • Besøg SKAL være efter aftale med patient eller patientens nærmeste pårørende.
 • Besøgende henvender sig i receptionen ved ankomst.
 • Der skal bæres mundbind/visir på fælles arealer - der skal sprittes hænder grundigt
  før og efter.
 • Pårørende/besøgende bærer mundbind/visir, når personalet er i lejligheden.
 • Der må kun være max 4 på besøg ad gangen i lejlighederne, da der max må være
  5 personer i lejlighederne inkl. patient/personale.
 • Pårørende/besøgende skal være opmærksomme på at vige for personalet, så de
  har mulighed for 1–2 meters afstand. Forlad stuen når personale, eks. udfører
  personlig hygiejne - der er mulighed for at gå en tur, sidde i dagligstuen eller i
  Orangeriet. Bord/stole skal rengøres efterfølgende, så der er rengjort til den næste.
 • Patienterne har mulighed for at spise i fælles spise-/ opholdsstue, og må opholde
  sig i dagligstuen og i Orangeriet – der skal fortsat holdes afstand til andre patienter
  og personale.
 • Pårørendekøkkenet må anvendes. Der skal sprittes hænder inden der trædes ind i
  pårørendekøkkenet. Alle kontakt-/overflader skal rengøres efter brug, så der er rent
  til den næste.
 • Som pårørende/besøgende til en indlagt er det stadig vigtigt at tænke på din færden
  uden for Hospice Sjælland, når du har sårbare pårørende, du gerne vil besøge. Overhold Sundhedsstyrelsens retningslinjer "Forebyg smitte med ny coronavirus".

Tak fordi du er med til at passe på vores sårbare patienter på Hospice Sjælland!

Ledergruppen på Hospice Sjælland