Behandlingsgrundlag for hospice

Varetagelsen af behandllings- og plejeopgaver på Hospice Sjælland tager udgangspunkt i følgende behandlingsgrundlag:

  • Patienten betragtes som et menneske med egne værdier og evner til at tage beslutninger for sig selv og sin familie.
  • Den individuelle livskvalitet i patientens korte levetid priorteres højt.
  • Dianogstik og behandling omfatter kun det som betyder noget for patientens velbefindende og som er meningsfuldt på det givne tidspunkt.
  • Patientens behov er af både fysisk, psykisk, social , åndelig og eksistentiel karakter.
  • Patienten er en del af en familie og et netværk. Det er vigitgt at sikre, at både familien og det øvrige netværk kan være sammen og kan få den nødvendige støtte undervejs i forløbet - fra først til sidst og i det efterfølgende sorgforløb.